Are you a Social Responsibility / Sustainability expert, professional, consultant, auditor, scholar or simply a (SR/S) practitioner working in Romania?

Eşti expert, profesionist, consultant, auditor, cercetător sau pur şi simplu practician în domeniul Responsabilităţii Sociale / Sustenabilităţii (SR/S) şi lucrezi în România?

Join us and learn more about the local Social Responsibility / Sustainability Professional Community!

Alătură-te nouă şi află mai multe despre comunitatea profesională locală a celor care lucrează în domeniul Responsabilităţii Sociale / Sustenabilităţii!

Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics is deploying the most comprehensive research project concerning the Romanian Social Responsibility / Sustainability professional community. Its purpose is to provide an in-depth perspective over the professional commitments of those working as CSR / SR / S[ustainability] experts, professional, consultants, auditors, scholars or in-house practitioners. It does not matter if you are Romanian or citizen of another country as long as at least 25% of your CSR / SR / S activities take place in Romania.

Our research is longitudinal and it is expected to cover a 30-years time span. Nowhere else has been done such a project and we hope you make us the honour of being a part of it.

In this initial phase, all we need is to hear about you: your name, contact details, affiliation and position (the left form below). We need this information in order to select the sample for our research. When selection is completed, we will inform you about the project and how it will evolve. You will have all the time the possibility to withdraw and have your contact details erased.

But rest assured, we will not do brain scans. Our project is about professional expertise, not about specific people and their brains. Consequently, we will not collect any private data and we will never make public the names of those involved in the study. If you take a look at our website, you will see that we are the first Romanian institution to adopt the European Code of Conduct for Research Integrity of the European Science Foundation.

And because we know there are some people in Romania that copy what others do, we want to inform you that: (1) this research project is financed by our organisation in order to ensure the independence and objectivity of our team members, and (2) the sole purpose of the study is to help the professional community, not to sell services.

If you want to learn more about this initiative, you can write us using the contact form from here.

Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics începe derularea celui mai comprehensiv proiect de cercetare privin comunitatea profesională a celor care se ocupă de Responsabilitate Socială / Sustenabilitate în România. Scopul cercetării este acela de a oferi o perspectivă cât mai profundă asupra angajamentelor profesionale ale celor care lucrează ca experţi, profesionişti, consultanţi, auditori, cercetători sau practicieni in-house în domeniul CSR / SR / S[ustenabilitate]. Nu contează dacă sunteţi cetăţean român sau al altei ţări atâta vreme cât 25% din activităţile dumneavoastră de CSR / SR / se desfăşoară în România.

Cercetarea noastră este longitudinală şi ne aşteptăm să acopere o durată de 30 de ani. Nicăieri în lume nu a mai fost realizat un astfel de proiect şi sperăm că ne veţi face onoarea de a fi parte din el.

În această fază iniţială, tot ceea ce avem nevoie este să aflăm despre dumneavoastră, adică să ne transmiteţi numele, date de contact, afilierea şi poziţia ocupată (a se folosi formularul de mai jos). Ne sunt necesare aceste informaţii pentru a putea selecta eşantionul pentru cercetarea noastră. Când selecţia va fi finalizată, vă vom informa cu privire la proiect şi cum urmează să evolueze el. Veţi avea posibilitatea de a vă retrage şi de a solicita să vă fie şterse date de contact în orice moment.

Dar fiţi siguri că nu urmează să vă scanăm creierul. Proiectul nostru este despre expertiză, nu despre anumite persoane şi creierul lor. Prin urmare, nu vom colecta nici un fel de informaţie privată şi nu vom face publice numele persoanelor care vor fi fost implicate în studiu. Dacă veţi naviga prin website-ul nostru, veţi observa că suntem prima instituţie de cercetare din România care a adoptat în mod oficial Codul european de conduită pentru integritate în cercetare al Fundaţiei Europene pentru Ştiinţă.

Şi fiindcă ştim că există persoane în România care copiază munca altora, vă informăm că: (1) acest proiect de cercetare este finanţat exclusiv de propria noastră organizaţie pentru a asigura independenţa şi obiectivitatea membrilor echipei de cercetare, şi (2) singurul scop al studiului este să ajute comunitatea profesională, nu să vândă servicii.

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre această iniţiativă, ne puteţi scrie folosind formularul de contact de aici.

  First Name / Prenume (*)

  Last Name / Nume (*)

  E-mail (*)

  Mobile / Mobil (*)

  Personal Website / Pagină proprie de Internet

  Organisation / Organizaţia

  Position (official title) / Poziţia ocupată (denumirea oficială)

  DEADLINE. We invite you to send your basic information no later than October 12, 2015. The selection process will take 2-3 more weeks, and only then we will send further information about the project and your involvement.
  BOOKMARK. You can bookmark this page because we will publish various details in the coming weeks.