Responsabilul de Conformitate în contextul Solvency II

Autor: Virgil Ovidiu Tacu, expert în GRC, Industria de Asigurări. Publicat în “Legal Magazin”, ediția a XIX-a, Martie 2018, p. 25. Articol publicat în grupajul “Noi orientări în domeniul Eticii și Conformității (2)”, coordonat de Cristian Ducu.

Succesul, într-o accepțiune pragmatică, este în genere determinat de know-how, capital și efort; dar sustenabilitatea, un deziderat mult mai mare al organizațiilor și al shareholderilor acestora, este asigurată de cel puțin încă o componentă fundamentală: conformitatea.

Asigurările reprezintă un domeniu complex prin însăși activitatea de cumpărare a riscului și a atributului de interes public, activitate guvernată de funcții precum Risk Management, Actuariat, Underwriting etc., la care se adaugă atât cadrul de reglementare specific, cât și cadrul legislativ general, volumul semnificativ de tranzacții și impactul semnificativ al acestuia, contextul economic, dar și factori comuni precum concurența sau evoluția tehnologică.

Solvency II, cadrul de reglementare specific companiilor de asigurare, este menit să asigure capacitatea companiilor de a își onora obligațiile, respectiv solvabilitatea acestora, prin activități bine definite de evaluare, control și prezentare.

Abordarea Solvency II este una structurală, împărțită pe 3 piloni: unul cantitativ cu privire la cerințele de capital și provizioanele tehnice; un altul calitativ, ce are în vedere guvernarea corporativă, principiile de control intern și risk management, ORSA; și un pilon ce se referă la cerințele de raportare și transparență.

Funcția de Conformitate reprezintă un element fundamental al sistemului de guvernare corporativă, nu pentru că sintagma este prezentă de 91 de ori în Directiva Solvency II, ci pentru că facilitează atingerea obiectivelor organizației de sustenabilitate și profitabilitate prin respectarea procedurilor interne, a cadrului legal și nu în ultimul rând a implementării celor mai bune practici în domeniu.

Deși poziția de Responsabil de Conformitate nu este reglementată încă, în contextul prezent, aceasta poate avea un rol foarte important, și poate crea valoare atât prin concentrarea sa pe conformitate, ce aduce echilibru într-un mediu guvernat de obiective de eficiență, cât mai ales prin poziția sa de stakeholder independent.

Mai mult decât atât, îndeplinirea obiectivelor unui program de conformitate eficace nu poate fi obținută decât printr-o conlucrare între Responsabilul de Conformitate și Comitetul de Conformitate, unde acesta din urmă este format din specialiști din diferite arii tehnice de activitate.

Ariile principale ce trebuie abordate de către Responsabilul de Conformitate sunt cele esențiale unei bune guvernări corporative, precum ariile responsabile de politicile și procedurile companiei, monitorizare și control intern, managementul riscului, raportare, comunicare interna și externă, juridic, resurse umane și cultură organizațională etc.

Cele mai mari provocări pe care le va întâmpina ofițerul de conformitate sunt legate de conștientizarea necesității unui astfel de rol în organizație, stabilirea unor protocoale de comunicare și colaborare cu ceilalți stakeholderi și bineînțeles independența și autoritatea de care va dispune.

Cum imaginea și încrederea sunt alte două elemente esențiale în domeniul asigurărilor, și pe principiul “Nihil sine Deo”, valorile și practicile etice sunt de asemenea factori determinanți ce contribuie la conformitate și sustenabilitate. Ca atare, ele trebuie să reprezinte un tărâm ferm pentru Responsabilul de Conformitate.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.