Obligativitatea raportării non-financiare de către companii din UE.

Impactul Directivei 2014/95/UE asupra mediului de afaceri din România

Policy Memo 57, Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Noiembrie 2014

Acest document a fost elaborat în cadrul proiectului “Parteneriat pentru Integritare – Romanian Clean Business Coaltion – Raiffeisen Bank”, implementat de Centrul Român pentru Politici Europene şi Fundaţia Romanian Business Leaders, cu sprijinul Raiffeisen Bank România.


AUTORI

Dr. Cristian Ducu, expert responsabilitate socială (Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics)
Bianca Toma, expert politici europene (Centrul Român pentru Politici Europene)


CUPRINS

1. Despre acest document

2. Contextul procesului legislativ european

3. Analiza prevederilor noii directive

3.1. Ce anume cere noua directivă?

3.2. Cine sunt subiecţii noii directive?

3.3. Ce trebuie raportat?

3.4. Care este modelul de raportare propus?

3.5. „Conformează-te sau explică”

3.6. Auditul şi „3rd Party Assurance”

4. Implicaţiile adoptării noii directive la nivelul legislaţiei româneşti

5. Implicaţiile adoptării noii directive la nivelul mediului de afaceri din România

5.1. Implicaţii imediate

5.2. Recomandări pe termen scurt

5.3. Implicaţii pe termen mediu

Bibliografie


2014_directive-non-financiail-reporting