Public Lectures in Applied Ethics / Dezbaterile Publice de Etică Aplicată

Public Debates on Applied Ethics were established in 2010, on the background of a general inappetence within the Romanian academic space for debates and particularly public discussions focusing on current issues related to social, political and academic ethics etc. At that time we hoped that, through lectures and public dialogue, we would trigger a subsequent local development of the field of applied ethics.

At the end of the first edition we would discover that our hope was highly overrated in comparison to the general context of Romanian society. The main issue was not the inappetence for debate but rather the quasi-complete lack of moral reflection and critical spirit. In consequence, four years later we resumed this series of events and we structured them based on the format of public debates hosted by the Harvard Business School. What is so new about this format? Precisely the presence of a moderator and three, four guests, answering questions and creating an atmosphere favourable to the participation of others in this mind game proposed by the Debates.

Moreover, beginning with the 2014/2015 edition, CARMAE experts have set the goal to transform the Debates not solely into a space of debate of relevant issues for Romanian society, organizations and experts, but in an open space. As a result, some of the themes are cutting-edge for the Eastern European space, such as the ethical implications of self-driven cars on highways.

Dezbaterile Publice de Etica Aplicată au fost iniţiate în 2010, pe fondul unei inapetenţe generale în spaţiul academic românesc pentru dezbatere şi mai ales pentru discuţii publice pe marginea unor teme actuale de etică socială, politică, academică ş.a.m.d. Speranţa, la momentul respectiv, era aceea ca, prin prelegeri şi dialog liber, să determinăm un declic menit să susţină o ulterioară dezvoltare locală a domeniului Eticii aplicate.

La finalul primei ediţii, aveam să ne dăm seama că speranţa noastră era mult supradimensionată în raport cu contextul general al societăţii româneşti. Problema principală nu era cea a inapetenţei pentru dezbatere, ci lipsa cvasi-totală a reflecţiei morale şi a spiritului critic. Astfel că, patru ani mai târziu, am revenit asupra acestei serii de evenimente şi le-am structurat după formatul dezbaterilor publice găzduite de Harvard Business School. Ce aduce nou acest format? Tocmai prezenţa unui moderator şi a trei, patru invitaţi care răspund la întrebări şi construiesc o atmosfera propice antrenării şi altor persoane în jocul minţii pe care îl propun Dezbaterile.

Totodată, începând cu ediţia 2014/2015, experţii CARMAE şi-au propus să transforme Dezbaterile nu doar într-un loc de discuţie a unor teme actuale pentru societatea romaneasca sau pentru organizaţiile şi profesioniştii din România, ci şi într-un spaţiu de deschidere faţă de noi domenii. Din acest motiv, unele dintre temele abordate sunt inedite chiar pentru spaţiul est-european; de exemplu, implicaţiile etice privind prezenţa pe şosele a maşinilor care se conduc singure (autonome).

If you want to learn more about each edition, we invite you to use the following links:

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre fiecare ediţie în parte, vă invităm să folosiţi link-urile de mai jos:

Dezbaterile Publice de Etica Aplicata 2014/2015: “Jurnalismul românesc între partizanat politic şi etică profesională“