Punct de vedere cu privire la propunerea de Ordin de ministru pentru aprobarea
componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic ce funcţionează în cadrul spitalelor

English Title: Point of View concerning the Legislative Proposal on the Function of Ethics Councils in Public Romanian Hospitals
Release Date: January 19, 2015 | Document Type: Public Statements | Language: Romanian
To: Ministry of Health
CARMAE ID No.: PRO#201501-X07 | Registration No.: _

Copyright 2015, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics (CARMAE). All rights reserved.
Do not copy the content of this page without prior written consent from CARMAE.

Domnule Ministru,

Apreciem în mod deosebit activitatea Ministerului Sănătăţii în ultimii ani în sensul combaterii faptelor de corupţie şi îmbunătăţirii culturii responsabilităţii în instituţiile medicale din România. De asemenea, apreciem interesul demonstrat de Ministerul Sănătăţii de a stabili în mod clar „componenţa şi atribuţiile Consiliului de Etică” printr-un ordin de ministru, însă dorim să vă atragem atenţia asupra unor aspecte care pot pune într-o lumină defavorabilă intenţiile dumneavoastră şi ale colegilor dumneavoastră.

Ca anexă a acestui document, vă rugăm să primiţi observaţiile organizaţiei noastre privind propunerea de Ordin de ministru pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor. Nenumăratele probleme semnalate în anexă scot în evidenţă faptul că rolul „consiliului de etică” nu a fost deloc înţeles ori tratat în mod competent. Cum de altfel şi conceptul de integritate a primit un sens juridic, deşi el are un sens eminamente moral.

Problemele pe care noi le-am identificat nu sunt doar de natură conceptuală, ci, mult mai important de atât, multe dintre ele ţin de coerenţa propunerii legislative însăşi. De exemplu, există contradicţii de la un paragraf la altul sau prevederi care nu pot fi puse în practică din cauza absenţei unor instrumente care ţin de managementul integrităţii. O contradicţie este cea legată de faptul că membrii consiliului de etică au obligaţia de a tratat toate informaţiile cu care lucrează cu maximum de confidenţialitate, chiar şi după ce au luat o decizie în speţa analizată, dar aceleaşi informaţii ajung într-un anuar de etică public. O prevedere care nu poate fi pusă în practică este cea care trimite la una dintre nenumăratele atribuţii ale consiliului de etică, şi anume „promovarea valorilor etice la nivelul unităţii medicale”. Cum ar putea să facă un consiliu de etică aşa ceva de vreme ce este lipsit de competenţa necesară, dar şi de resurse.

Având în vedere toate aceste lucruri şi multe altele pe care le-am pus în scris, vă solicităm să retrageţi propunerea de act normativ şi să vă consultaţi cu organizaţii care chiar au competenţă în managementul integrităţii (de exemplu, Centrul de Resurse Juridice, Funky Citizens ori organizaţia noastră).

Vă asigurăm de toată consideraţia noastră.

Dr. Cristian Ducu
Director general / Expert Etică Aplicată – Managementul Integrităţii

 

1 Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.