Dezbaterile Publice de Etică Aplicată 2010 (Bucureşti, România)

 

Fără să ne fie teamă să o spunem, etica şi responsabilitatea morală nu au constituit niciodată teme de interes general în societatea şi în mediile politice româneşti, şi nici nu au stârnit dezbateri reale în rândul membrilor spaţiului academic de la noi. Această lipsă de preocupare poate fi foarte uşor observată atât în societate (prin inversarea valorilor şi absenţa reacţiei cetăţenilor în faţa actelor indezirabile ş.a.m.d.), cât şi în mass-media (prin promovarea unei imagini sumbre despre comportamentul indivizilor). Din această perspectivă, organizatorii Conferinţelor Publice de Etică Aplicată consideră necesar să iniţieze o serie de reuniuni săptămânale care să formeze o apetenţă mai mare din partea societăţii civile pentru discutarea temelor de natură etică cu care se confruntă societatea românească.

Această serie de conferinţe se adresează în egală măsură tinerilor şi persoanelor care au deja formată o opinie solidă despre ce este bine şi ce este rău în societate, în profesii sau organizaţii. Iar ceea ce o deosebeşte de alte conferinţe este tocmai transferul discursului raţional, bazat pe argumente, într-un spaţiu de dezbatere despre care se crede în mod obişnuit că este rezervat exclusiv trăirilor şi impulsurilor de moment, sentimentelor morale individuale şi al bunului simţ.

Obiectivul principal este acela de a forma curente de opinie care să ducă la un progres moral în societatea românească şi doar în subsidiar a promova etica şi aplicările ei la diverse segmente ale vieţii publice. Pe de altă parte, aceste reuniuni se doresc a fi şi o platformă de comunicare pentru cei care în mod activ se angajează în cercetări pe teme de etică de interes general.

Reuniunile se desfăşoară în două etape anuale: între martie şi iunie, prima serie; şi octombrie şi ianuarie, cea de-a doua. Fiecare conferinţă durează o oră şi jumătate, din care 35 de minute sunt rezervate prezentării susţinute de invitatul acelei reuniuni, iar 55 de minute pentru discuţii la obiect. Prezentările conferenţiarilor sunt publicate anterior fiecărei întâlniri, astfel încât audienţa să aibă timp la dispoziţie pentru a formula întrebări pe care să le adreseze invitaţilor.

2010 / IUN / 18
“Strategii de redactare a codurilor de etică”
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Invitat: Dr. Emanuel Socaciu (Universitatea din Bucureşti)
Moderator: Dr. Cristian Ducu

2010 / IUN / 4
“’Wise leadership’ într-un mediu de criză. Reflecţii pe marginea unui film”
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Invitat: Dr. Laurenţiu Staicu (Universitatea din Bucureşti)
Moderator: Dr. Cristian Ducu

2010 / MAI / 28
“Ecotopia şi alte iluzii ale responsabilităţii sociale corporative”
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Invitat: Dr. Cristian Ducu (Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics)
Moderator: Dr. Valentin Mureşan

2010 / MAI / 21
“Managementul eticii în sistemul de justiţie din România”
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Invitat: Dr. Ion Copoeru (Universitatea Babeş-Bolyai)
Moderator: Dr. Cristian Ducu

2010 / MAI / 21
“Managementul eticii în sistemul de justiţie din România”
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
Invitat: Monica Dimitriu (Autoritatea Naţională a Funcţionarilor Publici)
Moderator: Dr. Cristian Ducu