Reacţie publică privind intervenţia ministrului Educaţiei la TVR pe marginea manualelor de religie

English Title: Public Reaction concerning Romanian Ministry of Education’s Intervention on Religion Handbooks at TVR 2
Release Date: September 12, 2012 | Document Type: Public Statements | Language: Romanian
To: Ms. Ecaterina Andronescu, Romanian Ministry of Education, Research and Sports

Copyright 2012, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics (CARMAE). All rights reserved.
Do not copy the content of this page without prior written consent from CARMAE.

 

 

 

Reacţie publică privind intervenţia ministrului Educaţiei
la TVR pe marginea manualelor de religie

Stimată Doamnă Ministru Ecaterina Adronescu,

Am urmărit cu interes intervenţia dumneavoastră în cadrul emisiunii „Ora de ştiri” de la TVR 2 din data de 11 septembrie 2012 şi dorim să exprimăm public dezacordul total cu privire la atitudinea pe care aţi abordat-o, în calitate de reprezentant al Guvernului României, în relaţia cu un partener de dialog (stakeholder) al instituţiei pe care o conduceţi. În emisiunea respectivă, contrar oricărei uzanţe, aţi ales să prezentaţi un punct de vedere personal, chestionându-vă interlocutorul cu privire la reprezentativitatea sa şi evitând să abordaţi frontal problema conţinutului manualelor de religie, a ponderii mult prea mari a acestei discipline în structura învăţământului preuniversitar românesc în raport cu, de exemplu, logica si argumentare, şi a formării caracterului moral al tinerilor.

Deşi înţelegem poziţia Bisericii Ortodoxe Române şi a oricărui alt cult recunoscut oficial în România, nu putem identifica un motiv raţional pentru care dumneavoastră refuzaţi sau mimaţi dialogul social cu cei care se preocupă în mod deschis de soarta educaţie. Vă reamintim că nu doar părinţii, profesorii, Institutul de Ştiinţele Educaţiei, sindicatele şi Biserica Ortodoxă Română sunt stakeholderii MECT. Organizaţiile non-guvernamentale sunt şi ele la fel de importante, lucru pe care aveţi obligaţia să-l promovaţi atât în calitate de reprezentant ales în Parlamentul României, cât şi în calitate de ministru al Educaţiei.

Pe de altă parte, dorim să vă atragem atenţia că rolul şcolii, şi implicit al orelor de religie, nu este să practice prozelitismul în favoarea unui cult sau altul, ci ar trebui să informeze şi să dezvolte capacitatea tinerilor de a decide singuri în orice privinţă, inclusiv în materie de religie. De aceea, vă solicităm să organizaţi o masă rotundă cu specialişti în etică, reprezentanţi ai tuturor cultelor recunoscute oficial şi specialişti în educaţie, din care să rezulte o politică publică privind educaţia morală (nu religioasă!) în şcoli. Ulterior, politica publică respectivă trebuie asumată de MECT şi pusă în practică, fără tergiversări inutile, cu începere din anul academic 2013-2014.

Ca măsură concretă în ceea ce priveşte actuala problemă a orelor de “Religie”, Centrul nostru va susţine public ori de câte ori are ocazia introducerea unei discipline alternative denumită “Istoria religiilor” şi predată de cadre didactice cu pregătire în domeniul istoriei/sociologiei/filosofiei.

Cu consideraţie,
Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics

 

 

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.